Sectorindelingen

Ik ontving onlangs de onderstaande mail over sectorindelingen:

Aankomende maandag is er een overleg van voorzitters afdelingen incl. NPO bestuur.

Er wordt gesproken over de sector indeling van Nederland en hoe men denkt over de indeling zoals die er is gekomen met de “unieke wekgebieden”.

Dit naar aanleiding van een voorstel door afdeling 9 gedaan op de NPO vergadering voor een andere sector indeling. Deze is niet besproken omdat een discussie niet ging lukken, maar onderstaand is hun voorstel en zal dus maandag in een kleinere groep besproken worden.

Voorstel nieuwe sector indeling Als bestuur heeft u een voorstel neergelegd voor een nieuwe opzet van de Nationale concoursen. Op zich is dit een prima voorstel waarmee de duivensport verder kan. Om van dit voorstel een succes te kunnen maken zal er wel eerst iets gedaan moeten worden aan een goede sector indeling. Op dit moment is het zo dat een merendeel van onze leden niet happy is met de huidige sector indeling. De oorzaak hiervan is dat men de huidige sector 3 veel te breed vindt waardoor de invloed van wind en ligging teveel invloed heeft, waardoor een groot deel van de leden bij voorbaat al kansloos is op een goede klassering. Om tot een eerlijker sector indeling te komen willen wij voorstellen om Nederland op te delen in drie sectoren. Afdeling 1 t/m 4 worden ingedeeld in sector 1. Afdeling 5 t/m 7 worden ingedeeld in sector 2 en Afdeling 8 t/m 11 wordt ingedeeld in sector 3. We willen daarbij voorstellen dat de sectoren 1 en 3 zich tijdens de dagfond, midfond en jonge duivenvluchten opsplitsen. Afdeling 1 en 2 wordt dan sector 1 west en Afdeling 3 en 4 wordt sector 1 oost. Afdeling 8 en 9 wordt sector 3 zuid en Afdeling 10 en 11 worden sector 3 noord. Tijdens de Nationale dagfond, midfond en jonge duiven vluchten worden uitslagen gemaakt van de gesplitste sectoren. De gesplitste sectoren mogen gebruik maken van verschillende losplaatsen zodat eerlijk spel gewaarborgd blijft. We stellen verder voor om de uitslagen van de Nationale concoursen niet te gebruiken voor de Nationale kampioenschappen. Om eerlijk spel te behouden is het belangrijk dat het spelgebied niet te groot wordt. De invloed van wind en ligging kunnen wij niet uitschakelen. Door de uitslagen te gebruiken van kleinere concoursen blijft eerlijker spel gewaarborgd.

Mijn mening

Schijnbaar willen ze Afdeling 1 t/m 4 in één sector stoppen, maar wel opsplitsen in oost en west. Dat is maar goed ook, anders wordt het te breed. Sommige hokken in Limburg staan op de grens met Duitsland, terwijl de kampioen in Geffen bijna in Afdeling 8 mee kan spelen.

We hebben eerder geprobeerd om in één sector te spelen. Bij een westenwind werden Afdeling 1 en 2 volledig weggevaagd. De week erop bij een oostenwind besloot Limburg zich diezelfde blamage te besparen door niet mee te doen in de sector.

Al met al blijf ik voorstander van een sectorlossing met Zeeland, de duiven zitten dan beter verspreid en de wind heeft minder impact. We zagen bij de enkele nationale lossingen in het verleden dat er dan geen dominantie is van enkele hokken. Afdeling 3 en 4 erbij is simpelweg te breed om eerlijk te concoursen.

Voor de afdelingen zou het betaalbaarder zijn als ze gaan fuseren en een nieuw wagenpark kopen, we krijgen nu eenmaal minder leden in Afdeling 1 t/m 4. Ook de losplekken worden moeilijker, dus met meerdere tegelijk los op één losplaats zou een goede uitkomst zijn. We moeten immers toekomstgericht blijven kijken.