Nog even en iedereen gaat weer vergaderen over het huidige en volgende jaar. Wat ging er goed en wat niet? De NPO komt schijnbaar met het onderstaande, las ik op de website van Kees Bosua:

19.08.2019 Aan de besturen van de Secties, Afdelingen, Platforms en NPO

Betreft: Advies Werkgroep Eerlijk Spel ten behoeve van in te sturen voorstellen voor de Ledenraad NPO van 21 december

Geachte bestuursleden,

Zoals jullie weten hebben we als werkgroep eind vorig jaar vanuit de Secties de opdracht gekregen ons te buigen over het thema “Eerlijk Spel”.

De 353 voorstellen die door de leden zijn ingediend hebben we als uitgangspunt genomen om tot onderstaand advies te komen.

Na uitvoerig overleg en rijp beraad adviseren wij de besturen van de Secties en Afdelingen om de volgende keuze aan hun leden voor te leggen en op basis van het stemgedrag van hun leden concrete voorstellen in te dienen voor de Ledenraad NPO van 21 december:

Keuzemogelijkheid 1 – Inkorfbeperking op basis van aantallen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 2 – Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Voorafgaand aan het vliegseizoen worden maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aangewezen die aan de wedvluchten mogen deelnemen. Gedurende het vliegseizoen mag niet aangevuld worden met andere duiven. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 3 – Vliegen in klassen: Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. 3 gescheiden uitslagen, Groot tegen Groot, Klein tegen Klein en volgens de Fondspiegel berekening. Voor uitleg verwijzen we naar bijgaande 2 sheets. Ook zullen we onmiddellijk na het vliegseizoen m.b.t. deze keuzemogelijkheid een pilot uitvoeren binnen de afdelingen 1,5 en 9 en de uitkomsten daarvan zullen we voorafgaand aan de Afdelings- en Sectieledenraad vergaderingen ter beschikking stellen om deze keuzemogelijkheid te kunnen verduidelijken richting de leden.

Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen: Niets veranderen en alles laten zoals het is.

Ons voorstel is dus om de leden van de Secties en Afdelingen een keuze te laten maken uit bovengenoemde 4 opties en op basis van de keuze van de meerderheid een concreet voorstel per Sectie en Afdeling in te dienen voor de Ledenraad NPO
van 21 december zodat tijdens deze Ledenraad door alle bestuursleden een beslissing genomen kan worden ten behoeve van het vliegseizoen 2020.

Uiteraard staan wij als werkgroep ter beschikking voor vragen of nadere uitleg.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven,

Met vriendelijke sportgroeten,

Werkgroep Eerlijk Spel Bob Berendsen – sectie vitesse/midfond Arie Heezen – sectie marathon Boris Dirks – platform jong Marc Palinckx – sectie jonge duiven

Mijn mening

Voor mij is keuze #1 de beste optie. In keuze #2 kan ik me minder vinden. Je zou bij de jonge duiven de eerste vluchten maar eens slecht weer hebben of een foutieve lossing waardoor je een hoop duiven verspeelt. Dat zou einde seizoen betekenen als je niet meer aan mag vullen.

Het zal geen eenvoudige strijd worden, maar om naar een eerlijker spel te gaan wel de juiste oplossing.

Dat er ook met kwaliteit te spelen is tegen massa inkorvers, bewees Falco Ebben. Veertien duiven mee en zo goed als de gehele top 10 oprollen. Chapeau.

Soms moet je ergens tegenaan schoppen om de waarheid boven tafel te krijgen, vandaar dat ik eerder vandaag een stukje schreef over de geruchten die ik had opgevangen (inmiddels verwijderd). Dat het anders ligt dan wat ik hoorde, is mij inmiddels uitgelegd.

Het ging erom (en hier ben ik het niet mee eens) dat er dus spelers zijn – die zichzelf tot de betere spelers van Rayon 3+4 in Brabant 2000 rekenen met de jonge duiven – die de koppen bij elkaar hebben gestoken zonder overleg met spelers van Rayon 1+2. Het gaat dan om e.e.a. in te dienen wat het opleer- of wedvluchtprogramma betreft.

Het was chiquer geweest als zij daarbij ook enkele liefhebbers van R1+2 hadden uitgenodigd, een goed opleer- en vliegprogramma met de jonge duiven is immers in ieders belang. Wat ik daar aan toe wil voegen, is dat er dit jaar een mooi opleerprogramma was, maar dat de animo er bij vele schijnbaar niet was om mee te doen.

De verliezen tijdens de eerste wedvlucht en opleervlucht in de week van de eerste wedvlucht van dit jaar hebben weinig te maken met de jonge duiven, maar meer met een verkeerde lossing.

Afgelopen week hadden we hier een midweekse opleervlucht en zaterdag een natourvlucht waar een hoop jonge duiven nog van weg zijn. Het is eind augustus, dus ook nu worden nog jonge duiven verspeeld, terwijl het meestal winterjongen betreft.

Hoe mooier het weer, des te makkelijker er duiven worden verspeeld, valt mij op. Met een bewolkte lucht zijn er minder verliezen.

Het mysterie van verliezen met de jonge duiven is niet op te lossen met vroeg of laat of van 10 of 60 km starten. Het weer, de lossing en de liefhebber zelf spelen hierin een even grote factor, denk ik zo.

Referentie

Auke van der Deen (spelend in Oost-Brabant) is met een sterk seizoen bezig en won afgelopen zaterdag de 12e tegen dik 19.000 duiven met een 50% Embregts-Theunis duif. Auke is een fervent Championsmix / NPO-mix gebruiker van het eerste uur, iets wat ook hem het beste past in verband met zijn drukke bestaan.

Gisteren stond 183 km op het programma. Toen de eerste duiven uit het oosten aankwamen, was ik niet geheel tevreden. Volledig uit de verkeerde lijn, dus rekende ik nergens meer op. Achteraf viel het mee. Twee duiven top 10 provinciaal winnen, had ik niet verwacht. Het mag gezien worden: 22x 1:100, 40x 1:10 en 50x 1:4 van de 58 gezette duiven tegen 19.539 duiven.

De eerste duiven stel ik weer voor:

 • De 1e en 2e komen uit Millennium Boy x Golden Ace, het nieuwe topkoppel. Bij Jan won uit dit koppel vorige week ook één duif de 3e
 • De 3e komt uit een zoon van Amazing Nugget (3e Ook hij had de 3e NPO Orléans voor hij naar het kweekhok ging) x een dochter van Super Rossi.
 • De 4e komt uit Scheele doffer x Last Lady (dochter Rocketeer).
 • De 5e komt uit de 1e NPO Gien (kleinzoon Super Rossi) x een zus van Super Daisy (dochter Super Rossi).
 • De 6e komt uit een zoon van Super Rossi x een dochter van Witbuik en is een volle broer van de 1e NPO bij Jan vorige week.
 • De 7e komt uit Dragon King x Sun (Colijn-Fox). Een jong uit ditzelfde koppel won vorige week top 10 NPO bij Jan.
 • De 8e komt uit een zoon van Super Rossi x Looyschelder (moeder van Claire bij Maarten Huijsmans).
 • De 9e komt uit Wariors Boy en die heeft ook al tweemaal teletekst gevlogen in zijn carrière.

 

Wat dus opvalt, is dat we in Brabant en Friesland uit dezelfde koppels succes hebben. Dit maakt selecteren alleen maar makkelijker.

De kweekduiven voer ik nu 15 gram per dag, die doen verder niets en komen niet los. Na een week of twee krijgen ze 25 à 30 gram, maar ze worden dus eerst karig gevoerd om de rui op gang te helpen. Zodra ze de pluimen goed loslaten, wordt de hoeveelheid dus verhoogd.

De jonge duiven vliegen dit weekend 180 km. Ik kan mijn voldoening niet echt halen uit korte afstanden waarbij wind en ligging bepalend zijn, maar een grote groep – vooral oostelijk gelegen – liefhebbers kan daar weer geen genoeg van krijgen. Ik speel zelf het liefst vluchten van minimaal vier uur vliegen met een kopwind die voor iedereen gelijk is, waarbij de duiven het verschil moeten maken.

De hoeveelheid jonge duiven is van 69 teruggebracht naar 58. Dit zal volgende week verder afnemen naar 50, waarmee de laatste twee NPO vluchten worden aangevangen.

Voor nationale kampioenschappen zijn we in Brabant toch nagenoeg uitgeschakeld, omdat het grootste deel van de liefhebbers niet met de jonge duivenvluchten meedoen, maar hun kansen wagen op de natour.

Ik zou wel eens willen weten hoeveel jaarlingen er volgend jaar september nog zitten van de jongen die nu alleen op de natour worden gespeeld. Ik vermoed dat zij het probleem van verliezen gewoon een jaar opschuiven, tenzij ze dan alweer niet verder dan 250 km durven spelen.

Hier gaan er heel wat weg. De planning is om een stuk minder duiven te houden, aangezien mijn rugklachten de komende jaren niet af zullen nemen en ik er anderen niet mee wil belasten. Dit kan ook voordelig uitpakken, omdat de kwaliteit er zeker niet minder om wordt wanneer de selectie harder is. Voor twijfelgevallen of testduiven is dan geen plaats meer op mijn hokken.

Comb. van Wanrooij zorgde voor een spektakel in Oost-Brabant en Jan Timmermans heeft Friesland platgewalst. Of mag ik dat zo niet stellen als je 11 duiven in de top 18 speelt waarvan 6 in de top 10 NPO? De eerste drie vielen zo goed als tegelijkertijd. De top 6 licht ik wederom toe:

 • De 1e komt uit een kleinzoon van Super Rossi x dochter Witbuik. Dit koppel heeft twee jaar achtereen voor de 1e Asduif fond jong in de Friese Fondclub gezorgd.
 • De 2e komt uit het nieuwe topkoppel zoon Millennium koppel x Golden Ace (dochter Super Rossi met 2x de 1e tegen gemiddeld 6.000 duiven). Als je de blog terugleest, zie je dat er hier uit dit koppel ook drie superjongen aanwezig zijn.
 • De 3e komt uit een zoon van Millennium koppel x een dochter van Blue Rocket.
 • De 4e komt uit Dragon King x Sun (Colijn-Fox) (ook moeder van Athena’s Rossi).
 • De 5e komt uit een zoon van Witbuik.
 • De 6e komt uit een dochter van Super Rossi x Amazing Nugget (3e WHZB).

 

Topkwekers

Super Rossi is een topkweker getuige ook de 2e en 3e tegen 17.243 duiven bij TJ. & J. Elzinga afgelopen weekend (beide kleinkinderen van Super Rossi). Ook het Millennium koppel geeft super nakweek. Ik heb ze in 2017 bijeengezet en wat daar uitkomt is ongekend. Olympic Millennium en Avatar zijn hier de speerpunten van. Een zoon van Avatar wist dit jaar op de dagfond al op teletekst te spelen.

Afgelopen najaar heb ik drie prachtige zomerjongen op de kweek gezet en zij hebben tot nu toe alle drie goede jongen gegeven waarbij Grey Millennium al een teletekstvlieger geeft bij Jan. Ook op het vlieghok zitten nog enkele rechtstreekse kinderen van het Millennium koppel die al teletekst hebben gewonnen. Zij verhuizen ook naar het kweekhok, evenals de vijf kinderen van Super Rossi die op het vlieghok zitten.

Dat de kinderen van het Millennium koppel op zowel snelle als taaie vluchten uit de voeten kunnen, is te danken aan hun ouders. De vader komt uit de 1e nationaal Argenton in België (wat ook een taaie vlucht was), de moeder is een dochter van Blue Rocket.

Die Blue Rocket wist als jong een 1e te winnen tegen ruim 2.000 duiven van amper 240 km en later dat jaar de 4e nationaal Orléans met 1100mpm. Ook werd hij dat jaar 3e Gouden Crack FZN en is hij vader/grootvader van onder andere een 1e NPO Orléans, 1e NPO Argenton en meerdere teletekstvliegers.

Nee, goede komen uit goede. Nu was het ZW in Friesland, maar de concurrentie kan zijn hart vasthouden nu ze daar op stoom zijn. Met wind op kop zal er weinig veranderen. En dat terwijl er 15 en 25 km verder van Jan nog twee massa inkorvers met gemiddeld 100 duiven wonen. Zij zaten zeker niet minder gunstig.

Frappant is dat Aike Jan Mulder uit Makkinga er ook gewoon drie op teletekst ramt. Hij wordt op weg geholpen door Jan met duiven en adviezen, zoals er ook dagelijks telefoonverkeer is tussen Jan en mij (vaak met foto- en videomateriaal). Zelfs een dag voor inmanden heb ik Jan nog een tip gegeven om een probleempje te verhelpen bij de jonge duiven. Dat dit goed heeft uitgepakt, is één ding wat zeker is.

Alles wat met voeding of begeleiding te maken heeft, is bij Jan hetzelfde als bij mij. Alleen de motivatie van de duiven gebeurt daar anders om dingen uit te testen en vergelijkingsmateriaal te hebben. Dit is een leuke manier om onze hobby te beoefenen op afstand, zoals we ook privé en zakelijk dingen met elkaar overleggen.