Commotie

Er is in duivenland nogal wat aandacht besteed aan verliezen die eigenlijk geen verliezen zijn. Althans, je maakt geen enkele duivenmelker wijs dat er 20.000 duiven verloren zijn gegaan op een vlucht waaraan er 26.000 meededen.

Op zaterdagavond kan je duiven missen en een paar dagen later kan je hok weer vol zitten doordat ze nog goed nakomen.

Het is nooit slim om zoiets meteen te publiceren, want daar valt de media over. Duivensport haalt normaal het nieuws niet, maar doordat een paar gekken zoiets zonder onderbouwing op social media verspreiden, krijg je de poppen aan het dansen.

Er stonden ook wat gerenommeerde hokken in lokale kranten die mopperden dat ze vijf duiven misten. Dat je als duivenliefhebber aan zoiets meewerkt, begrijp ik niet. En met een voorzitter van de KBDB die niet uit zijn woorden kan komen bij ondervragingen, sta je natuurlijk ook niet sterk.

Een te verwachten gevolg is dat er een reactie rondgaat van de PvdD die eveneens nergens op is gebaseerd en stevig wordt aangedikt.

De vijf oude duiven die ik verloor waren echt goede duiven. Een kampioen uit Afdeling 5 had daar wel een verklaring voor. Kopduiven vliegen vaak voor de grote klad uit en zijn als eerste aan de beurt voor jagende roofvogels. Die pakken geen duiven uit grote meutes, maar wel uit kleinere groepjes.

Tegenspreken doe ik hem niet, want ik kreeg meerdere vroege duiven terug die een halve staart misten. Vaak komt dat door roofvogels. Tel hier de windmolens die hele groepen trekvogels vermalen bij op (plus alle elektriciteitsdraden) en je hebt een deel van de verliezen verklaard.

Ik denk dat die grote aantallen roofvogels de natuur totaal ontregelen. Alle zangvogels worden verorberd waardoor uiteindelijk alleen kraaien en meeuwen overblijven. Maar goed, daar kijkt men dus niet naar, want diverse groeperingen werken er juist aan mee om ze te kweken en uit te zetten.

We zien het ook met de oprukkende wolf. Nooit eerder zijn er zoveel schapen gedood als dit jaar, blijkbaar. Moeten die schapenboeren dan ook maar opdoeken? Of de in natuurgebieden loslopende paarden en koeien die afgemaakt moeten worden omdat ze het te goed doen.

De boeren worden eveneens geslachtofferd voor die natuurgebieden. Er zijn er simpelweg teveel van, waardoor de boeren met een stikstofprobleem worden opgezadeld waar de toegenomen industrie vast niet aan bijgedragen heeft?