mister-plasido-it-422904-18

Samen of niet?

Mister Plasido van Team Alessandroni wordt Olympiade duif van Italië. Dit is een 50% Embregts-Theunis duif, net zoals Golden Super Rossi, die eerder al Olympiade duif werd in Italië.

Samenspelen Brabant 2000

Ons samenspel wordt opgeheven omdat een ander samenspel de leden heeft weggekaapt. Brabant 2000 had vier rayons die vrij gelijkwaardig waren qua aantal leden, totdat men enkele jaren terug bij Rayon 3 wat verenigingen liet overgaan naar Rayon 2. Het gevolg was dat Rayon 2 erg veel leden had en er in Rayon 3 een veredeld samenspel overbleef.

Het bestuur van Brabant 2000 had dit niet moeten toestaan. Nu ziet men met lede ogen aan dat een klein samenspel enkele verenigingen wegkaapt uit een ander samenspel. In dit geval uit CC de Westhoek ’70, waar ik in speelde. Dit samenspel verdwijnt nu, dus.

Samenspel RCC Roosendaal blijft bestaan, dat nam enkele verenigingen van CC de Westhoek ’70 over doordat ze die enkele jaren geleden al begonnen te benaderen om zo hun eigen samenspel te behouden.

Dan is er nog samenspel W&O dat grotendeels bestaat uit verenigingen die overkwamen uit Rayon 3 en onze vereniging (ik denk de grootste van Brabant 2000). In de wandelgangen gaat rond dat onze vereniging overal wordt geweerd omdat er één bepaald lid in zit, ik. Als dat waar is, denk ik: hoe zielig kan men zijn?

Dat zoiets alleen kan gebeuren doordat men bovenin de organisatie geen daadkracht heeft, staat vast. Ik zou als Brabant 2000 zijnde zeggen: deel Rayon 2 op in één erkend samenspel Rayon Oost en één erkend samenspel Rayon West. Zo niet, dan alle samenspelen opdoeken en alleen rayonspel spelen.

Het uitsluiten van leden gebeurt alleen in België, toch? Voor mezelf geldt alleen het hoogste podium, maar ik kan begrijpen dat het voor de andere leden binnen onze vereniging erg zuur is dat mijn bestaan de reden is dat zij niet mogen aansluiten bij samenspel W&O.

Herindeling afdelingen

De afdelingen moeten binnen niet al te lange tijd opnieuw worden ingedeeld. Bij de oprichting van Brabant 2000 in ‘99 telden ze bijna 5.000 leden. Nu ruim twintig jaar later vertelde de voorzitter mij dat het er geen 1.000 meer zijn. Een snelle rekensom leert mij dat er ca. 185 leden per jaar afvallen. Met het huidige aantal leden duurt het dus nog 5 jaar voordat het laatste lid afzwaait.

Deze situatie zal niet in elke afdeling hetzelfde zijn, maar Brabant 2000 is zeker geen uitzondering. Nu zullen de laatste der Mohicanen wel de diehards zijn, maar het zal onmogelijk worden om de boel in de huidige vorm betaalbaar te houden. Daarom zijn fusies binnen enkele jaren onvermijdelijk.

De meeste ex-leden zijn denk ik gestopt wegens ouderdom. Ik sta met mijn 54 jaar nog tussen de jeugdleden in Brabant, dus de afvalrace zal de komende jaren nog wel even doorgaan doordat oudere leden er de brui aan (moeten) geven.